Şalpazarı İçmesuyu Arıtma Tesisi 2019 yılından itibaren işletilmektedir. Tesisi besleyen su kaynağı Fidanbaşı Deresidir. Tesis, Doğu Karadeniz havzasında Trabzon İli Şalpazarı ilçesinde 8 mahalleye hizmet vermekte olup yarı konvansiyonel yarı paket arıtma yapmak üzere inşaa edilmiştir. Tesisin maksimum tasarım debisi 66 lt/sn dir ve tesiste yıllık yaklaşık 700.000 m³ su üretilmektedir.
 

FOTOĞRAF GALERİSİ