Kendi Adınıza Abone Kaydı Yaptırınız. :

Suyu açık olan bir aboneliğe yeni taşınanlar, TİSKİ'ye müracat ederek abone şözleşmesini yaptırmak zorundadır. Aksi halde, önceki abonenin borçlarından sorumludur. Ayrıca su yu kesilir.

Özel Kuyunuz Var Ise ve Bu Kuyudan Dairenizde Su Kullanıyorsanız Atıksu Abone Kaydını Yaptırınız.

Su abonesi olmayıp,kendi imkanları ile su temin edip kanalizasyona bırakanlar, bu suların uzaklaştırılması için ATIKSU bedeli ödemekle yükümlüdürler. Bu tür abonelerden su bedelinin %50'si oranında atıksu bedeli alınmaktadır.

Geçici Bir Süre Su Kullanmayacaksanız! Lütfen Suyunuzu Kapattırınız.

Aboneliginizde geçici bir süre su kullanmayacaksanız, herhangi bir mağduriyete ugramamak için, bu durumu ,bir dilekçe ile TİSKİ'ye bildiriniz ve suyunuzu geçici olarak kapattırınız.

Tahliye Ettiginiz Aboneligin Suyunu Kapattırıp İlişigini Kesmeyi Unutmayınız.

Aboneler, TİSKİ ile yaptığı abone sözleşmesine ait ilişiği kesmeden aboneliği terk ederlerse, başkaları tarafından kullanılacak suyun bedelinden sorumludur.

Gecikme Zammı ödememek ve Suyunuzun Kesilmesini önlemek Için Borcunuzu Zamanında ödeyiniz.

Fatura bedelini ödeme süresi içinde ödemeyen abonelerimizden, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 oranında gecikme zammı alınmaktadır.

Faturanızda Yanlışlık Oldugunu Düşünüyorsanız Faturalama Servisine Müracaat Ediniz.

Su faturasında yanlışlık oldugunu düşünen abonelerimiz ,kendilerine ulaşan en son fatura ile sayacın endeksini okuyarak TİSKİ'ya başvurmalıdır. Bu itirazlar anında veya tetkik edilmesi gerekiyorsa en kısa sürede çözümlenmektedir.

Sayaç Yerinizin Açık, Temiz ve Aydınlık Olmasını Saglayınız.

TİSKİ görevlilerince düzenli olarak sayacınızın okunabilmesi, arızalı durumlarda değiştirilebilmesi için sayaç yerinizle ilgili gerekli tedbirleri alınız. Kış aylarında ise, sayaç yerinizi ahşap talaşı ile doldurarak sayacınızın donmamasını sağlayınız.

Size Ulaşabilecegimiz Telefon Numarasını Bildiriniz.

Faturanızın elinize geçmemesi ihtimaline karşılık, herhangi bir mağduriyete uğramamanız için, mutlaka,size ulaşabilecegimiz telefon numaranızı TİSKİ'ye bildiriniz.

Aboneliğinizle İlgili Bilgilerinizde (adres,telefon,vb.) Oluşan Değişiklikleri Bildiriniz

Su faturası ve diger tebligatların adresinize düzenli bir şekilde ulaşmasını saglamak için, söz konusu bilgileri TİSKİ Abone Işleri Servisine bildiriniz.

İç Tesisatınızda veya Sayaçtan Sonraki Tesisatınızda Oluşan Arıza ve Kaçagı Mutlaka Yaptırınız

Sayaçtan sonraki iç tesisat ve su kaçağından abone sorumludur. Bu su, sayaçtan geçeceği için boşa akan su faturanıza yansıyacaktır. Bu nedenle, iç tesisatınızda bir su kaçağı var ise bu kaçagı giderip durumu TİSKİ'ye bildiriniz.

Daimi veya Geçici Baglantı Yaparak Başkalarına Su Vermeyiniz

Örneğin, mesken tarifesinden su kullandıgınız aboneliğinizden, inşaatlara, ticarethanelere vb. yerlere su verildigi takdirde su veren abonenin suyu kesilir ve cezai işlem yapılır.

Kullanım Türü Degisikligini TİSKİ'ye haber vererek yaptırınız.

Örneğin,mesken olarak kullanılmakta olan abonelikte işyeri olarak faaliyette bulunulacaksa herhangi bir mağduriyete ugramamanız için, TİSKİ'ye müracaat edip tarifenin işyerine dönüştürülmesini sağlayınız.

TİSKİ'dan İzin Almaksızın, Sayacınızı Sökmeyiniz. Tamir Ettirmeyiniz

Aboneliği olmasına ragmen, TİSKİ'ye haber vermeksizin sayacı söken tamir ettiren veya herhangi bir nedenle sökülen sayaç yerine kayıtsız bir sayaç takanlara tutanak tanzim edilir ve cezai işlem yapılır.

Su Kullanımında Tasarrufa önem Veriniz.

Bir damla boşa akan suyun tekrar fatura olarak geri döneceğini hatırınızdan çıkarmayınız.

ALO 185 HATTI

TİSKİ Hizmetleri ile ilgili her türlü şikayet ve taleplerinizi ücretsiz olan bu hat aracılığı ile iltebilirsiniz.


İlgili Birim: Abone İşleri Daire Başkanlığı