Yavuzköy İçmesuyu Arıtma Tesisi 2019 yılından itibaren işletilmektedir. Tesisi besleyen su kaynakları Sinesine ve Ilıca Dereleridir. Tesis, Doğu Karadeniz havzasında Trabzon İli Çarşıbaşı ilçesinde yaklaşık 13 mahalleye hizmet vermekte olup yarı konvansiyonel yarı paket arıtma yapmak üzere inşaa edilmiştir. Tesisin maksimum tasarım debisi 22 lt/sn dir ve tesiste yıllık yaklaşık 690.000 m³ su üretilmektedir.