KONUT ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler :

              1.Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlgili Belediyesi'nden alınan)
              2.Mülk Sahibi ise Tapu Fotokopisi,Kiracı ise Kira Sözleşmesi
              3.Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
              4.Sayaç Bilgileri (Marka, Seri Numarası, Endeks)
              5.T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi   
              6.Trabzon BüyükŞehir Belediyesinde Alınan Adres Beyanı(Tapu ile müracat edilir)   
Not:Her daireden 318,00Katılım Payı ve TİSKİ Genel Müdürlüğü tarifesi üzerinden 25 m³ suya karşılık Depozito Bedeli

Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan binalar için ;

             1.Yapı Ruhsatı (26.07.2008'den önce alınanlar için deprem sigortası zorunlu değildir.)
             2.Mülk Sahibi ise Tapu Fotokopisi,Kiracı ise Kira Sözleşmesi
             3.Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
             4.Sayaç Bilgileri (Marka, Seri Numarası, Endeks)
             5.TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
             6.Trabzon BüyükŞehir Belediyesinde Alınan Adres Beyanı(Tapu ile müracat edilir)   
Not:Her daireden 318,00Katılım Payı ve TİSKİ Genel Müdürlüğü tarifesi üzerinden 25 m³ suya karşılık Depozito Bedeli

İŞYERİ ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler :

            1.Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlgili Belediyesi'nden alınan)
            2.Mülk Sahibi ise Tapu Fotokopisi,Kiracı ise Kira Sözleşmesi
            3.Sayaç Bilgileri (Marka, Seri Numarası, Endeks)
            4.T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
            5.Vergi Numarası
            6.İmza Sirküleri , Yetki Belgesi, Kaşe
            7.Trabzon BüyükŞehir Belediyesinde Alınan Adres Beyanı(Tapu ile müracat edilir)   
Not:318,00 Katılım Payı ve TİSKİ Genel Müdürlüğü tarifesi üzerinden 25 m³ suya karşılık Depozito Bedeli

Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan binalar için ;

           1.Yapı Ruhsatı (26.07.2008'den önce alınan)
           2.Mülk Sahibi ise Tapu Fotokopisi,Kiracı ise Kira Sözleşmesi
           3.Sayaç Bilgileri (Marka, Seri Numarası, Endeks)
           4.TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
           5.Vergi Numarası
           6.İmza Sirküleri ,Yetki Belgesi ve Kaşe
           7.Trabzon BüyükŞehir Belediyesinde Alınan Adres Beyanı(Tapu ile müracat edilir)   
Not:318,00Katılım Payı  ve TİSKİ Genel Müdürlüğü tarifesi üzerinden 25 m³ suya karşılık Depozito Bedeli

İNŞAAT ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler :

            1.Yapı Ruhsatı
            2.Tapu Fotokjopisi
            3.TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
            4.Sayaç Bilgileri (Marka, Seri Numarası, Endeks)
            5.Kanal Katılım ve Şube Yolu Belgesi ve Ödenmiş Makbuzları
            6.Trabzon BüyükŞehir Belediyesinde Alınan Adres Beyanı(Tapu ile müracat edilir)              
          Şirket Adına Yapılacaksa;
             8.Vergi Numarası, İmza Sirküleri , Yetki Belgesi ve Kaşe
      Not:318 TL Katılım Payı ve metrekareye göre değişen Depozito Bedeli

ABONELİK DEVİR İŞLEMLERİ

Mevcut su aboneliği bulunan bir konut yada işyerinin başka bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda devir işlemi yapılabilir.
Gerekli Belgeler :

           1.TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
           2.Mülk Sahibi ise Tapu Fotokopisi,Kiracı ise Kira Sözleşmesi
           3.Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
           4.Sayacın güncel işareti
           5.Trabzon BüyükŞehir Belediyesinde Alınan Adres Beyanı(Tapu ile müracat edilir)   
Not:Konut ve İşyeri Aboneliğinde, TİSKİ Genel Müdürlüğü tarifesi üzerinden 25 m³ suya karşılık Depozito Bedeli (Su kesik ise, 51,92 Açma Bedeli eklenir)

ABONELİK İPTALİ

Su aboneliği bulunan bir konut yada işyerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir.
Gerekli Belgeler :

           1.TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
           2.Sayaç üzerinde yer alan son metreküp(endeks) işareti

TESİSAT İPTALİ

Bir yapının belirli bir sebeple yıkılması yada büyük tadilat yapılmasından önce mevcut tesisatın iptal edilmesi gerekmektedir.
Gerekli Belgeler :

            1.İlgili belediyeden alınacak yıkım belgesi
            2.Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

GEÇİCİ KAPAMA / AÇMA

Aboneliği bulunan konut yada işyerinin uzun süre kullanılmayacak olması durumunda abonenin isteğine bağlı olarak geçici kapama işlemi yapılabilir. Geçici Kapama işlemi yapılan bir konut veya işyeri kullanılacak olması durumunda tekrar açma işlemi yapılabilir.
Gerekli Belgeler :

           1.T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
           2.Sayacın güncel işareti

ÖNEMLİ NOTLAR : 

- Kanuni indirimlerden faydalanmak isteyen şehit, gazi ve engellilerin (engelliliğin % 40 ve üzeri olduğuna dair hastane raporu veya engelli kimlik belgesi) durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekmektedir.
- Kamu Yararı güden dernek ve vakıfların, ticari işletme olmadıklarına dair resmi belgelerini sunmalarını gerekmektedir.
- İmar Kanunu'nun 31.maddesine göre 26.07.2008 tarihinden sonra inşa edilen yapılar için iskan belgesi (kullanma izin belgesi) gerekmektedir.
- Tüm işlemler noterden alınacak vekaletname ile başkası adına yapılabilmektedir.
- 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen yerlerden Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi istenir.