Abone olmaksızın TİSKİ'ye ait su taşıyan borulardan veya şube yolundan idareye ait kuyu veya kaynaktan delerek, boru döşeyerek, motor bağlayarak vb .surette su temin etmek, abone iken sayaçsız veya sayacı işletmeyecek her hangi bir yolla su temin etmek gibi yasal olarak ta suç sayılan bu tür işlemler kaçak su olarak tanımlanmaktadır.

Kaçak su kullanma fiilini işleyenlerin İdareye başvurup gereğini yapmaları ve cezalarını ödemeleri, İdarenin yasal soruşturma yollarına başvurmasını engellemez.

Kaçak ve usulsüz su kullanımı olayı en az iki İdare personeli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve soruşturma sonucu bir tutanakla tespit edilir. Tutanak 3 suret olarak hazırlanır. İlgilinin de imzası alınarak bir suret ilgiliye bırakılır. İlgilinin bulunmaması veya imzalamaktan çekinmesi halinde tutanak üzerine bu durum tespit edilerek bağımsız bölümüne veya işyerine veya yöneticisine bırakılır.

Hakkında tutanak düzenlenen kullanıcı 7 gün içerisinde İdareye başvurup, tutanakta belirtilen filliyle ilgili işlemleri yapmak ve hesaplanacak cezayı ödemek zorundadır.

Yapmaması halinde Abonesi olanların abone sözleşmesi iptal edilir ve borcun tahsilatı için yasal yollara başvurulur.