Yomra İçmesuyu Arıtma Tesisi 2007 yılından itibaren işletilmektedir. Tesisi besleyen su kaynakları Ayor ve Yeşilpınar Dereleridir. Tesis, Doğu Karadeniz havzasında Trabzon İli Yomra ilçesinde yaklaşık 7 mahalleye hizmet vermekte olup basınçlı tip paket arıtma yapmak üzere inşaa edilmiştir. 2020 yılında tesis revize edilmiştir. Tesisin maksimum tasarım debisi 55 lt/sn dir ve tesiste yıllık yaklaşık 1.600.000 m³ su üretilmektedir.
 

FOTOĞRAF GALERİSİ