1. MESKEN
  1. Abone Numarası / Endeks
  2. T.C. Kimlik Numarası Yer Alan Kimlik Belgesi
  3. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
  4. Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
  5. Kira Kontratı (Kiracı ise)
  6. Trabzon BüyükŞehir Belediyesinde Alınan Adres Beyanı(Tapu ile müracat edilir)   
 2. LOJMAN
  1. Lojman Tahsis Belgesi
  2. T.C. numaralı Kimlik Fotokopisi
  3. Abone No / Endeks
  4. Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
  5. Trabzon BüyükŞehir Belediyesinde Alınan Adres Beyanı(Tapu ile müracat edilir)   
 3. İŞYERİ
  1. Abone No / Endeks
  2. T.C. Kimlik Numarası Yer Alan Kimlik Belgesi
  3. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
  4. Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
  5. Trabzon BüyükŞehir Belediyesinde Alınan Adres Beyanı(Tapu ile müracat edilir)   
 4. ŞİRKET
  1. Vergi Levhası Fotokopisi
  2. İmza Sirküleri / Kaşe
  3. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
  4. Abone Numarası / Endeks
  5. Yetki Belgesi / T.C. Kimlik Numarası Yer Alan Kimlik Belgesi
  6. Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
  7. Trabzon BüyükŞehir Belediyesinde Alınan Adres Beyanı(Tapu ile müracat edilir)   
 5. DERNEK
  1. Dernek Karar Defteri
  2. Dernek Kaşesi
  3. Yetki belgesi
  4. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
  5. Yetkili T.C. Kimlik Numarası Yer Alan Kimlik Belgesi
  6. Abone Numarası / Endeks
  7. Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
  8. Trabzon BüyükŞehir Belediyesinde Alınan Adres Beyanı(Tapu ile müracat edilir)   

 


DİKKAT : Tüm abone tiplerinin devirde sayaç son endeksini okumaları gerekir.