İKN: 2022/150661

İhale Usulü: 19 (açık) (e-İhale)

İhale Türü: Mal

İhale Adı: TİSKİ Genel Müdürlüğünce İçmesuyu ve Kanalizasyon Tesislerinin Bakım Onarım İşlerinde    Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı

İhale tarihi ve saati: 16.03.2022 / 11:00

Açıklamalar: 500 adet Sfero döküm (GGG50) rögar baca kapağı alımı

DİĞER İHALELER