İKN: 2021/631765

İhale Adı: Ortahisar İlçesi (Trabzon) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yapımına Yönelik 1/5000 Ölçekli Dolgu Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Dolgu Uygulama İmar Planı, ÇED Raporu, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, Batimetri ve Halihazır Harita Hazırlama İşi

İhale Tarihi ve Saati: 25.11.2021 11.00
İhale Usulü: Açık (E-İhale)

DİĞER İHALELER