Esiroğlu Merkez Laboratuvarı


Esiroğlu merkez laboratuvarımız biri kimya diğeri ise mikrobiyoloji laboratuvarı olmak üzere 2 laboratuvardan oluşmaktadır. Laboratuvarlarımızda işletme giriş ve çıkış suyu kontrollerinin yanı sıra il genelinde şebekeye verilen suyun kritik noktalardan numuneler alınarak gerek kimyasal gerekse mikrobiyolojik açıdan kontrolleri yapılmaktadır. Mikrobiyoloji laboratuvarımızda Koliform, E-Koli ve C. Perfingens mikroorganizmalarına bakılabilmekte olup bu yelpazeyi genişletmek için çalışmalarımız sürmektedir. Kimya laboratuvarımızda ağır metal analizleri ( GF-AAS), fiziksel analizler, anyon ve katyon analizleri gibi 50’ye yakın parametrenin analizleri yapılabilmekte olup; laboratuvarımızın cihaz alt yapısını geliştirmek ve analiz edilebilir parametre sayısını artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca merkez laboratuvarımızın akreditasyon çalışmaları da devam etmektedir.
 

FOTOĞRAF GALERİSİ

Tüm hakları TİSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına aittir. 2019 ©